Doradztwo i coaching edukacyjno-zawodowy


Doradztwo i coaching edukacyjno-zawodowy, to jedna z najbardziej efektywnych metod wspierania osób w dokonywaniu pozytywnych zmian w życiu zawodowym i edukacyjnym.

 

Doradztwo i coaching edukacyjno-zawodowy, to proces doskonalenia kompetencji w obszarze edukacyjnym i zawodowym. Jest pomocny zarówno nastolatkom jak i ludziom znajdującym się mówiąc słowami Osieckiej: „Na zakręcie” Czyli tym, którzy świadomi swego wypalenia zawodowego w skutek błędnych decyzji przy wyborze dotychczasowej profesji, szukają teraz nowych dróg dla siebie.

 

Jeśli jesteś gotowy dokonać zmian w swoim życiu, to współpraca ze mną może pomóc Tobie w:

 

  • nazwaniu stanu pożądanego, a następnie zbudowaniu jasnej i motywującej wizji celu,

  • zbudowaniu i utrzymaniu motywacji do zmiany,

  • w nazwaniu i przeformułowaniu ograniczających działanie przekonań i myśli,

  • określeniu realnego i wykonalnego planu działania, który krok po kroku przybliża do celu.

 


 

Sesja doradztwa i coachingu edukacyjno-zawodowego, to głównie rozmowa. W czasie tej rozmowy wykorzystywane są pytania coachingowe oraz takie techniki pracy jak wizualizacja, skalowanie, kwestionariusze, zadania domowe- celem ich jest wsparcie klienta w efektywnej realizacji celów.

 

  • Takich sesji jest zazwyczaj 9-10 w odstępie 2-3 tygodniowym.

  • Niekiedy wystarczą nawet 1, 2 spotkania.

  • Każda z nich trwa ok.1,5 – 2 godziny. Proces dzieje się między sesjami.

  • Pierwsze spotkanie trwa 45 min. i jest bezpłatne.

  • Doradztwo i coaching edukacyjno-zawodowy, to nie tradycyjne doradztwo zawodowe.

 

W doradztwie i coachingu edukacyjno-zawodowym Ty jesteś ekspertem i posiadasz niezbędna wiedzę i umiejętności by rozwiązać problem czy osiągnąć cel. Każdy z nas jest ekspertem dla samego siebie. Każdy z nas posiada wewnętrzną mądrość, która pomaga mu odnaleźć właściwe rozwiązanie lub dokonać zmiany.

Moim zadaniem jest inspirować, motywować i pomagać w dojściu do najlepszego rozwiązania. Doradztwo i coaching edukacyjno-zawodowy, to osiąganie upragnionych efektów poprzez zaplanowanie odpowiedniej dla siebie strategii działania. Jest to praca nad przekonaniami, motywacją, strategią działania i wartościami.

 

Dzięki temu możesz nauczyć się lepiej wykorzystywać swój potencjał, poznasz swoje mocne strony oraz dowiedzieć się jak pokonywać lub omijać osobiste bariery i ograniczenia.